header-icon
חשבונית עצמית

ברוב העסקאות, הלקוח מקבל מהעסק חשבונית ובאפשרותו לדווח על הוצאותיו לרשויות המס. ישנם מקרים מיוחדים בהם העסק מוציא חשבונית לעצמו לאחר שהוא שילם על שירות מגורם שאינו יכול להפיק חשבונית. חשבונית עצמית משמשת לדיווח על העסקה, קיזוז מע”מ במידה ושולם ולצורך דיווח על הוצאה מוכרת.

חשבונית עצמית היא לא המצב ה”רגיל” שאנו רואים. בדרך כלל העסק משלם לעסק אחר אשר מוציא לו אסמכתא על התשלום וזו משמשת אותו לזיכויים השונים. הדבר נכון לנושא המע”מ ומס הכנסה. במקרים בהם הגורם אשר סיפק את השירות לעסק הוא אדם פרטי, הוא לא יכול להוציא חשבונית או קבלה וכאן העסק יכול להוציא את חשבונית לעצמו.

הוצאה מוכרת לכל עסקה

על עצמאי יודע כי כל עסקה חייבת בדיווח לרשויות המס. הדיווח נעשה על ידי הוצאת חשבונית או קבלה וציון הפרטי בדו”חות השונים. התהליך יכול להיות פשוט מאד כאשר ישנה עסקה שמתבצעת בין שני עסקים או בין עסק לבין לקוח פרטי. כאשר המצב הוא הפוך, לקוח פרטי מספק שירות לעסק, הדיווח מתבצע על ידי חשבונית עצמאית.
ברגע שהעסק מוציא לעצמו חשבונית הוא יכול לדווח על ההוצאה. אם הוא שילם מע”מ בעבור העסקה, הוא יוכל לקבל החזר ואם לא, הוא יזדכה מול מס הכנסה בלבד. בצורה זו העסק יכול לדווח על ההוצאות שלו בלי שהצד השני ימסור לו חשבונית או קבלה.

מקרים בהם חשבונית עצמאית היא הפתרון המתאים

כל אחד צריך לדווח לרשויות המס על הכנסותיו. עם זאת, כאשר יש לעסק הוצאות ללא חשבונית או קבלה, עליו לדאוג לצד שלו ולדאוג לדיווח שיאפשר לו לקזז את ההוצאות. הרעיון של חשבונית עצמית הוא לאפשר לעסק לעמוד על זכויותיו במקרים בהם הוא לא יכול לקבל חשבונית. המקרים הללו יכולים להיות:

השכרה מאדם פרטי

ישנם מצבים רבים בהם אנשים פרטיים משקיעים בנכסים, כולל נכסים מסחריים ועסקיים. במקרה כזה האדם הפרטי לא חייב לפתוח עסק ולכן העסק עשוי למצוא את עצמו מוציא כספים בלי לקבל חשבונית. בעל הנכס יכול לדווח על הכנסותיו אך לא להוציא חשבונית ולכן על העסק להוציא חשבונית עצמית בעבור כל תשלום. יש לשים לב כי בחלק מהמקרים יש לנכות מס במקור.

שירות מאדם שאינו רשום כעסק

לא פעם מומחים בתחומים שונים יכולים לסייע לעסק וכל זאת בלי שהם יפתחו תיק ברשויות המיסים. לפעמים העזרה ניתנת ללא כל עלות ולעתים נדרשת תמורה כדי לקבל את השירות של המומחה. במקרה זה יש לבצע תשלום בתמורת חשבונית עצמאית כשהאחריות של מקבל הכסף היא לדווח על חלקו בעסקה. לרוב מדובר על עסקה חד פעמית.

צריכת שירותים מחו”ל

העולם גלובלי והיום יותר עסקים מוצאים את עצמם כשהם צורכים שירותים או מוצרים בחו”ל. אם אותם גורמים מוסרים חשבונית, אין כל בעיה להתקזז בעדה אך אם זה לא המצב או שמסיבות אחרות יש בעיית דיווח, העסק יכול להוציא חשבונית עצמית ובכך לדווח על ההוצאות שלו.

הוצאת חשבונית עצמית

הוצאת חשבונית עצמית מתבצעת תוך שימוש בפנקס החשבוניות או דרך התוכנה, לאלו שמשתמשים בממשק דיגיטלי. התהליך דומה להוצאת חשבונית רגילה, אך בשם הלקוח יש לרשום את שם העסק, סכום העסקה ולהוסיף מע”מ.
בהמשך יש להוסיף הערה כי זוהי חשבונית עצמית ולרשום את פרטי נותן השירות או המוצר. בסיום יש להוציא העתק של החשבונית לנותן השירות או המוצר ולהשתמש במקור לדיווח לרשויות המיסים. הפעולה עצמה דומה מאד לכל הוצאת חשבונית אך כאן המקבל הוא אנחנו, העסק ולא לקוח אחר.

נקודה חשובה שיש לשים לב אליה היא שברגע שהעסק מוציא חשבונית עצמית או חשבוניות לעצמו, עשוי להיות פער בדיווח בין מע”מ לבין מס הכנסה. כדי להימנע מטעויות מומלץ לפנות אלינו להדרכה מתי וכיצד להפיק את החשבונית וכיצד לבצע את הדיווח.