header-icon

ניכוי מס במקור בא להפחית את תופעת העלמת תשלומי מיסים בכך שהוא מחייב את המוטב להעביר למס הכנסה את המס הנדרש בעבור ההכנסה.

ניכוי מס במקור יכול להתבצע בעסקאות מול עצמאיים כשהלקוח מנכה את תשלום המס ומעבירו ישירות לרשויות. הוא יכול להתבצע גם על ידי הבנק אשר מנכה מס על דיבידנד מבעל חשבון אשר מחזיק בתיק ניירות ערך ולפני שיקבל את הדיבידנד במלואו. במקרה של מועסקים, המעסיק מנכה מס במקור מהשכר ומעבירו באופן קבוע אל רשות המיסים.

כיצד עובד תהליך תשלום המס כשהניכוי במקור?

כל בעל הכנסה בישראל מחויב בתשלום מס. שכירים לרוב לא יחשבו על התהליך כיוון שהמעסיק מנכה את המס ומעבירו לרשויות עוד לפני שהשכיר מקבל את התשלום. השכיר מקבל בסופו של דבר את הכספים המגיעים לו כפי שנקבע בחוק. יש לציין כי ישנם מקרים בהם שכירים זכאים להחזר מס בשל סיבות שונות ומומלץ לבחון זאת בסוף השנה.

במקרה של עצמאיים, כל עוד רשות המיסים קובעת כי יש לבצע ניכוי מס במקור, על העצמאי לבקש מהלקוח שיבצע את תשלום המס בטרם יעביר את התשלום. לאחר מכן צריכות להתבצע עוד שתי פעולות: על העצמאי להפיק קבלה עבור התשלום שקיבל ועל הלקוח לדאוג להעביר לעסק אסמכתא המאשרת כי ביצע את התשלום למס הכנסה.

חשוב לדעת כי העובדה שהלקוח משלם את המס במקור אינה אומרת כי העסק לא צריך להגיש דיווח לרשויות. בעת הכנת הדו”ח יתכן ויתגלה כי העסק לא שילם מספיק מיסים ואז הוא יתבקש להשלים את הסכום הנדרש ויתכן שיתגלה כי שילם יותר מדי מיסים ואז מס הכנסה יחזיר את הסכום הנדרש באופן מידי.

גובה המס

שיעור המס אותו חייב העסק נקבע על ידי מס הכנסה וזאת בהתאם לקריטריונים שונים לרבות הענף העסקי, צפי ההכנסות ובהתאם לקביעת פקיד השומה. המטרה של העצמאי היא לשלם את גובה המס הסביר והתואם את הכנסותיו כך שבסוף השנה, עם הגשת הדו”ח לא יתגלה שהוא צריך לשלם או לקבל כסף מהרשויות.

כדי לבחון את גובה המס הנדרש באופן פרטני יש להגיש בקשה למס הכנסה. שם יבחן הנושא ויתכן כי הבקשה תהיה לשלם מראש מס בשיעור נמוך מזה שנקבע מלכתחילה.

פטור מניכוי מס במקור

דרך אשר רוב העסקים מעוניינים להתנהל בה היא לשלם בעצמם את המיסים. לשם כך יש להוציא אישור ניכוי מס במקור אשר אומר כי האחריות לתשלום המס היא על העסק ולא על הלקוח. כדי לקבל את הפטור יש להגיש בקשה לפקיד מס הכנסה ולהמתין לקבלת ההחלטה.

לרוב, עסקים אשר כבר הגישו דו”ח שנתי וללא כל עבר בעייתי, יוכלו לקבל את הפטור. לאחר קבלתו הלקוחות יעבירו את מלוא התשלום בעבור העסקה והאחריות לתשלומים יהיה על בעל העסק. כמובן, בדו”ח השנתי יבחן האם העסק שילם את כל חובותיו, מעבר לחובותיו או את הסכום הנדרש.

מתי לא יינתן פטור מניכוי מס במקור?

רשות המיסים יכולה לקבוע מתי היא נותנת פטור מניכוי מס במקור ומתי לא. בדרך כלל עסקים שעובדים באופן תקין וכבר הגישו דו”ח שנתי אחד לפחות יוכלו ליהנות מהפטור. יוצאי דופן הם עסקים בתחומים אשר מחויבים תמיד לניכוי מס במקור ובניהם קבלני בניה, טכנאי חשמל ואלקטרוניקה ואחרים.

עסקים בעלי עבר לא חיובי מול מס הכנסה עשויים שלא לקבל את הפטור. פעולות כמו איחורי תשלומים, חובות ופעולות שהובילו בעבר לקנסות, יכולים להוביל לסירוב לקבלת הפטור.

התנהלות נכונה מול רשות המיסים

כל עסק צריך לשאוף להתנהלות נכונה, חוקית וחכמה מול רשויות המיסים, בין אם הוא מתבקש לבצע ניכוי מס במקור ובין אם יש לו פטור מכך. ליווי מקצועי מסייע בכל שלב, להתנהלות נכונה, חיסכון בעלויות ותשלומים על פי החוק (ולא מעבר לכך).

ברוזנבלט אנו מלווים עסקים רבים, בסדרי גודל שונים ונותנים לכל אחד יחס אישי. אנו מזמינים אותך ליצור איתנו קשר, לתאם פגישת היכרות קצרה ולגלות כיצד נוכל לסייע לך להתנהל ביעילות מול רשויות המס. תאום פגישה נעשה בקליק אחד > כאן