header-icon
תיאום מס

מס הכנסה מחושב על פי סך ההכנסות בשנה אך משולם מדי חודש. דבר זה עשוי להוביל למצב בו חישוב ותשלום המס לא תואמים את הנדרש. כאשר החישוב לא תקין, בדרך כלל התוצאה תהיה תשלום גבוה מדי לרשויות (אם כי עשויים להיות מצבים בהם המצב הפוך) ובמקרה זה יש לבצע החזר מס. כדי להימנע ממצב זה יש לבצע תיאום מס.

תיאום מס היא פעולה אשר נעשית לפני התשלום והיא נועדה לבחון את כלל החובות והזכויות של הנישום ולקבוע מהו גובה המס שעליו לשלם. התיאום נעשה כדי להימנע ממצב בו לאורך השנה משולמים מיסים גבוהים מדי (אשר ניתן להגיש בקשה להחזר אך פשוט יותר לשלם מראש את התשלום הנדרש).

מצבים בהם כדאי לבצע תיאום מס

רוב האנשים אשר עובדים כשכירים אצל מעסיק אחד לא צריכים לבצע תיאום מס. ניתן לבצע אחת לשנה או יותר בדיקת החזר מס כדי לבדוק שכל הזכויות באו לידי ביטוי אך זאת לאחר סיום שנת המס. לעומת שכירים שעובדים במקום אחד ונהנים ממקור הכנסה יחיד, ישנם מקרים רבים בהם כדאי לבצע תיאום מראש.

כאשר בשנת המס התקבלה הכנסה משני מעסיקים או יותר כדאי לבצע תיאום מס. הכנסה משני מעסיקים יכולה להיות במקרה של עבודה בשני מקומות במקביל או החלפת מקום עבודה במהלך שנת המס. גם שכירים שמקבלים משכורת במקביל צריכים לבחון את גובה התשלומים שעליהם לשלם (ובנוסף לרוב כדאי לבצע בדיקת החזר מס בסוף השנה).

אלו שיש להם יותר ממקור הכנסה יחיד ומחויבים במס על כך צריכים לערוך בדיקה וכן גמלאים אשר בנוסף לקצבת הפנסיה מקבלים גם תשלום ממעסיק. כל המקרים הללו יכולים להוביל לתשלום מס גבוה מהנדרש וניתן למנוע זאת על ידי בחינת הנתונים, הזכויות והחובות מבעוד מועד.

אופן וזמן ביצוע תיאום המס

ההמלצה היא לבצע תיאום מס ברגע שידוע כי ישנו תכנון להכנסה נוספת. התיאום יכול להתבצע לפני תחילת עבודה אצל מעסיק חדש, לפני פתיחת עסק (במקביל לעבודה כשכירים) והוא יכול להתבצע במהלך שנת המס הנוכחית.

לצורך ביצוע תיאום מס יש להצטייד במספר מסמכים:

• טופס 116 לבקשת הקלה בתשלומי המס וחישוב ניכוי מס.
• פרטי המעסיק כולל שם מלא, מספר תיק ניכויים, תקופת ההעסקה ונתוני גובה ההכנסה.
• תלושי שכר ו/או תלושי קצבה.

תיאום מס באינטרנט

החל משנת 2018 רשות המיסים מאפשרת לבצע תיאום מס גם באינטרנט. לאחר תהליך הרשמה למערכת של הרשות אפשר להזין את הנתונים הנדרשים, למלא את הטפסים ולצרף את המסמכים והאישורים שמאמתים את הנתונים שהוזנו.

בסיום הפעולה תישלח הבקשה לפקיד השומה הקרוב לאזור המגורים וזה יקבע את שיעור המס שיש לנכות. אלו שרוצים לבצע תיאום מס בעצמם שלא דרך האינטרנט יוכלו לעשות זאת דרך הגעה לפקיד השומה בסניף הקרוב לביתם.

תיאום באינטרנט או מול הפקיד יכולה להיות טובה עבור אלו שמבצעים את תיאום המס הראשון לשנה הנוכחית, שסך הכנסתם לא עולה על 316,536 ₪ בשנת המס ואלו שמקבלים קצבת פנסיה והם עוד לא בגיל הפרישה או שהגיעו לגיל פרישה אך לא חייבים במס בעבור כלל ההכנסות או הגיעו לגיל פרישה או גיל קצבה (המאוחר מהשניים) ופנו לפקיד השומה שקבע עבורם פטור ממס. כמו כן אלו שהכנסתם נובעת מתשלום עבור שירות יכולים לבצע את התיאום באינטרנט.

תיאום מס עם משרד רואה חשבון מקצועי ומנוסה

תיאום מס נועד לבחון את החובות לרשות המיסים ולהפחית תשלומי מס אם ניתן וכל זאת כמובן בכפוף לחוק. שלא כמו הזנת נתונים באתר האינטרנט אשר אינו רואה את האדם שנמצא מולו, רואה חשבון מסתכל על התמונה המלאה, מבקש לקבל נתונים רבים ככל האפשר ובודק בקפידה את האפשרויות הקיימות בחוק.

רואה חשבון ימלא את הבקשה באופן מפורט וזאת לאחר שיבדוק את הנתונים היטב. בכך הוא מונע פעמים רבות תשלומי מס גבוהים מהנדרש ומצב בו יש לערער על החלטת פקיד השומה. בנוסף לכל אלה, כדי לבצע תיאום מס בפעם השנייה בשנה או כשהסיבה לכך אינה תואמת את אחד המצבים שצוינו מעלה, אי אפשר לבצע את הפעולה באינטרנט.

רואה חשבון מסתכל על כלל הנתונים של הנישום ובוחן כיצד עליו לפעול כדי לשלם רק את המס הנדרש ולהימנע מתשלומים עודפים. פניה לגורם מקצועי מונעת טעויות, תשלומים שלא נחוצים ומאפשרת לעבור את התהליך בראש שקט ובביטחון.