header-icon
פתיחת עסק זעיר - עוסק פטור

ההחלטה פתיחת עסק זעיר יכולה להביא איתה שאלות רבות הנוגעות להתנהלות מול רשויות המס השונות. רובנו לא למדנו כיצד עובדות הרשויות ולכן חשוב שנדע כי באפשרותנו לפתוח עסק זעיר (נקרא היום “פטור”), מורשה וחברה בע”מ.

ההגדרה של העסק קובעת כיצד הוא יתנהל מול רשויות המיסים. היא לא קובעת את איכות השירות או את סוג המוצרים שאפשר יהיה להציע ללקוחות. היא כן משפיעה על אופן דיווח ההכנסות ועל ההתנהלות הכלכלית. במקרה של עסק חדש, אשר הכנסותיו צפויות להיות נמוכות מ-100,187 ₪ בשנה, יש לשקול פתיחת עסק זעיר. התהליך יכול להיות פשוט ולהתבצע בהתאם לשלבים המתוארים.

 

שלב ראשון – בדיקה האם העסק שלך יכול להיות זעיר

ישנם שני יתרונות בניהול עסק פטור או זעיר: הראשון הוא הדיווח למע”מ אשר מתבצע פעם בשנה במקום פעם בחודש או חודשיים בעוסק מורשה. השני הוא קבלת מלוא הסכום אותו משלמים הלקוחות ללא צורך להפריש כספים למע”מ.

ההתנהלות העסקית יכולה להיות פשוטה למדי בכל הנוגע להתנהלות מול הרשויות השונות. עם זאת, על מנת שאפשר יהיה להיכנס תחת הגדרת עסק זעיר, יש לבחון את שני הקריטריונים הבאים:

קריטריון ראשון – גובה הכנסות

נכון לשנת 2019, גובה ההכנסות השנתיות של העסק הזעיר לא יכול לעלות מעבר ל- 100,187 ₪. מדובר על סך כל העסקאות שיתבצעו באותה השנה. במידה וההכנסות יעלו על סכום זה, יהיה צורך לגשת למס הכנסה ולשנות את הגדרת העסק לעוסק מורשה.

קריטריון שני – תחום העיסוק

יש לבדוק כי תחום העיסוק יכול להיכנס תחת הגדרת “עוסק זעיר”. המגבלה חלה על עיסוקים שונים וביניהם: רופאים, רואי חשבון, אדריכלים, טכנאים, פסיכולוגים ואחרים. ניתן להתייעץ עימנו בטרם פתיחת העסק.

 

שלב שני – פתיחת עסק זעיר

יש לגשת לשלושת המשרדים בסדר הבא: מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי. ראשית יש לגשת אל משרדי מע”מ הקרובים ביותר למיקום העסק. יש להגיע עם תעודת זהות, חוזה שכירות של העסק (אם ישנו), תעודת הסמכה מקצועית רלוונטית, אסמכתא על קיום חשבון בנק. בנוסף, יש למלא טופס 821.

לאחר שיש בידינו אישור הקמת עסק במע”מ ניגש למשרדי מס הכנסה. יש להגיע עם תעודת זהות, חוזה שכירות לעסק ולמלא טופס 5329. התחנה האחרונה היא משרדי הביטוח הלאומי. יש להגיע עם אישור פתיחת העסק, תעודת זהות ולמלא טופס 6101.

את תהליך הפתיחה ניתן לבצע באופן עצמאי או דרך משרדינו. בסיום ניתן להתחיל לתת שירות או למכור מוצרים ולהפיק קבלות על פי החוק.

 

שלב שלישי – ניהול העסק

ההבדל בין עוסק זעיר למורשה בא לידי ביטוי בהתנהלות מול רשויות המס. העסק פטור מתשלומים למע”מ ואינו מתקזז במע”מ. כאשר העסק קונה דבר מה, הוא ישלם עליו מחיר מלא, כולל מע”מ וידווח על הסכום המלא לצורך דיווח הוצאות. כאשר הוא ימכור דבר מה, הוא יקבל את מלוא הסכום מבלי להפריש כספים למע”מ וידווח על הסכום המלא כהכנסות. עבור כל עסקה שמתבצעת יוציא העסק קבלה בלבד.

 

שלב רביעי – דיווחים

דיווחי ההכנסות וההוצאות יתבצעו אחת לשנה כאשר ניתן לעשות זאת גם דרך האינטרנט או דרכנו. את הדו”ח למע”מ יש להגיש עד לתאריך 31.1 של השנה העוקבת ואת הדו”ח למס הכנסה יש להגיש עד לסוף חודש אפריל. לא כל עסק יכול להיכנס תחת הגדרת “עסק זעיר” ולא תמיד תהיה זו הבחירה הנכונה ביותר. אנו ברוזנבלט מזמינים אתכם לתאם עימנו פגישה, לבחון את הרעיון העסקי ולבדוק מהי ההתנהלות הכדאית ביותר עבורכם.