header-icon
פתיחת עסק במס הכנסה

כל אזרח חייב להצהיר על כל הכנסה שמקורה בעסק או עיסוק. קבלת כספים ללא הצהרה מהווה עבירה חמורה אשר יכולה לגרור אחריה קנסות, סנקציות ולכתב אישום פלילי. תהליך פתיחת עסק במס הכנסה יכול להתבצע באופן עצמאי או בעזרת משרדנו.

 

תהליך פתיחת עסק במס הכנסה

תהליך פתיחת עסק מתבצע מול שלוש רשויות: מע”מ, מס הכנסה והביטוח הלאומי. במאמר זה נתמקד בפתיחת תיק ובהתנהלות נכונה מול מס הכנסה.

לאחר הגעה למשרד המע”מ לפתיחת תיק, התחנה הבאה תהיה מס הכנסה. ניתן להגיע למשרדים הקרובים לכתובת העסק באופן פיזי, להעביר את החומר לפקיד השומה או לתת למשרדנו לטפל בנושא פתיחת התיק בלי לגשת לאף אחת מהרשויות.

לצורך פתיחת עסק במס הכנסה יש למלא טופס 5329. טופס זה נועד להצהיר על גובה ההכנסות המשוערות והצהרה זו תשפיע על גובה המקדמות אותן יצטרך בעל העסק לשלם למס הכנסה. לפי הפרטים והמידע שיימסר בטופס יקבע מס הכנסה מה יהיה גובה התשלומים שיהיה עליכם לשלם במהלך השנה הקרובה. לאחר הדיווח השנתי יקבעו המקדמות בהסתמך על גובה ההכנסות של השנה הקודמת.

 

מתי יש לפתוח עסק?

כפי שציינו, כל הכנסה מחויבת בהצהרה. לכן, מומלץ לפתוח עסק ברגע שיש לך תוכנית עסקית וכוונה לגבות כספים בעבור מוצר או שירות. תהליך פתיחת העסק יכול להיות מהיר ולכן אם עוד יש לכם התלבטות אם להיות עצמאיים או לא ואין לכם לקוח בפתח או כוונה לגבות כספים בקרוב, תוכלו להמתין עם ההחלטה ולהתייעץ עימנו לפני פתיחת העסק.

ברגע שיש לכם כוונה לגבות כספים או אם כבר ביצעתם פעולות להקמת העסק (כמו שכירת מקום), יהיה עליכם לפתוח עסק מול רשויות המס. חשוב לציין כי גם שכירים אשר מעוניינים במקביל לפתח עיסוק או עסק, חייבים לדווח על הכנסותיהם וזאת בנוסף לדיווחים המתבצעים על ידי המעסיק.

 

התנהלות לאחר פתיחת עסק במס הכנסה

לאחר סיום תהליך פתיחת העסק, ניתן להתחיל בפעילות. לפני קבלת כספים, יש לדאוג לכך שתהיה לעסק אפשרות להפיק קבלות (עבור עוסק פטור) או חשבוניות וקבלות (עבור עוסק מורשה, שותפות וחברה בע”מ). החשבוניות והקבלות יכולות להיות מודפסות ולהימסר באופן פיזי והן יכולות להיות דיגיטליות ולהימסר ללקוחות בדוא”ל.

יש להגיש דו”ח הכנסות והוצאות שנתיות בסניפי מס הכנסה או באתר האינטרנט של רשות המס אחת לשנה. בהתאם לנתונים שימסרו על ידי העסק בעת הגשת הדו”ח, תוכל הרשות לבדוק האם בשנה החולפת שילם העסק מספיק מס או האם בוצעו תשלומים עודפים. כמו כן יקבעו המקדמות לשנה הבאה.

 

פתיחת עסק בעזרת משרד רואה חשבון

תהליך פתיחת העסק במס הכנסה ושאר הרשויות יכול להיתפס כפשוט למדי. על פניו, כל שיש לעשות הוא להגיע עם המסמכים הנדרשים ולהתחיל לעבוד. עם זאת, חשוב להבין כי יש השלכות לתהליך, לבחירת סוג העוסק ולמילוי נכון של הטפסים ולזכור כי בסיום התהליך יקבעו גובה המקדמות אותן יש לשלם למס הכנסה.

פתיחת עסק דרך משרדנו מאפשרת לכם לקבל את ההחלטות הנכונות לעסק שלכם, להימנע מהגעה אל הרשויות השונות ומילוי הטפסים נעשה על ידינו כך שהמקדמות שיקבעו לעסק יהיו תואמות את צפי ההכנסות. מעבר לתהליך הפתיחה, נוכל ללוות את העסק לכל אורך פעילותו, להעביר דיווחים לרשויות על פי החוק ולעזור לכם לקבל החלטות פיננסיות נכונות.

אנו, ברוזנבלט מזמינים אתכם לתאם עימנו פגישה, לשאול שאלות על פתיחת העסק, לבחון איזו הגדרה היא הנכונה ביותר לעסק שלכם ולקבל מאיתנו ליווי מלא לאורך כל הדרך.