header-icon
פנסיה וקרן השתלמות - כל מה שחייבים לדעת רגע לפני שמסתיימת השנה

1. החל משנת 2017 כל עצמאי חייב להפקיד לפנסיה.

2. עצמאי שלא יפקיד את המינימום בו הוא חייב יקבל קנס שנתי שנכון לכתיבת שורות אלו עומד על 500 ש”ח לשנה החל משנת 2019.

3. עצמאי שהכנסתו עד 5,000 ש”ח לחודש לא יקבל קנס.

4. מקסימום הפקדה חודשית לעצמאי הינה ₪873  והיא מתעדכנת על פי תקרת השכר הממוצע במשק שכרגע עומד על 10,273 ש”ח.

5. על מנת להנות ממקסימום הטבה למס (מעבר לחובה החוקית) יכול עצמאי להפקיד עד ₪34,848 לשנה וההטבה הינה 35% משמע אם הפקדת את מקסימום הסכום תקבל\י קיזוז מס של ₪12196  (כמובן שצריך שיהיה מס לקזז ממנו !)

6. הפקדה מוכרת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 4.5% מההכנסה החייבת עד לתקרת הכנסה בגובה : 264,000 ש”ח.

7. הטבת המס הינה כשיעור המס השולי של הנישום כפול הסכום שהופקד. לדוגמא : נישום שהפקיד את מקסימום הסכום 11,880 ש”ח ונמצא במס שולי של 31% יקבל כהטבת מס 3,683 ש”ח.

8. תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות לעצמאי הינה 18,480 ש”ח – כלומר, מי שיבחר להפקיד מעל 11,880 ש”ח ועד ל18,480 ש”ח אומנם לא יקבל הטבת מס על חלק ההפקדה שעולה על 11,880 ש”ח אולם יהיה זכאי לפטור ממס ריווחי הון שיהיו לו גם על הכספים האלו שחסך.

לשאלות ובירורים נוספים נשמח לעמוד לרשותכם