header-icon
הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה

אחת לחמש – שבע שנים יש להגיש הצהרת הון בהתאם לדרישת מס הכנסה. הדבר לא מחליף את הדו”ח השנתי ויתכן כי בעתיד יהיה צורך בהצהרות נוספות. המטרה של ההצהרה היא לשקף את ההון של בעל העסק וגם עסקים אשר מתנהלים בצורה מסודרת ומגישים את כל הדיווחים בזמן, יכולים למצוא עצמם מסתבכים עם הבקשה.

במאמר זה נשים דגש על מילוי הצהרת הון, נענה על שאלות נפוצות של עסקים ונבחן מה צריך לדעת ולעשות כדי להגיש הצהרה בדרך הנכונה כך שתעמוד בתנאים של רשות המיסים.

מילוי הצהרת הון – למה לצפות

לרוב, עסקים חדשים שנפתחו יקבלו תוך שנה או שנתיים בקשה למלא הצהרת הון. לאחר מכן בקשה למילוי ההצהרה יכולה להגיע כל חמש שנים או מעט יותר. רשות המיסים יכולה להחליט מתי היא תרצה לקבל את המסמכים אשר מסכמים את כל הנכסים, הכספים וההתחייבויות שיש לבעל העסק ולבן/בת זוגו.

מילוי הצהרת הון היא הדרך של רשות המיסים לדעת איזה הון יש לכם, לרבות: קרנות, חסכונות, פנסיה, נכסים, ציוד אישי ועוד. המטרה של ההצהרה היא לאפשר לרשות לראות שההון שיש ברשותכם תואם להכנסות וההוצאות של העסק. כל עסק מקבל בקשה להגיש את ההצהרה ולכן אין סיבה להיבהל מכך אך יש להקפיד על מילוי בצורה נכונה ומקצועית.

להצהיר על ההון של העסק וההון של הבית

הצהרת ההון כוללת שני חלקים: הראשון מתייחס להון שיש לעסק והשני להון שיש למשק הבית. בכלל זה יש לכלול את כל הנכסים שיש לעסק ואת כל הנכסים שיש למשק הבית לרבות בתים, רכבים שנמצאים ברשות בן או בת זוג וגם נכסים שנמצאים ברשות הילדים, אם הם אינם בוגרים.

מס הכנסה ירצה לראות את התמונה המלאה של כל הנכסים ושל ההון שיש לעסק ולמשק ביתו. חשוב לציין כי הדבר בא בנוסף להגשת דו”ח שנתי באופן מסודר.

החשיבות של הצהרת ההון הראשונה על אלו שיבואו אחריה

מס הכנסה יכול לבקש מהעסק לבצע מילוי הצהרת הון בשנתיים הראשונות לאחר פתיחתו. כמו כן, צפוי לדרוש הצהרה נוספת בהפרש של כחמש שנים לאחר שקיבל את הראשונה. המידע שיתקבל ברשות המיסים יאפשר לגורמים הרלוונטיים להתאים בין גובה ההכנסות וההוצאות של העסק לבין ההון שיש לעסק, לבעל העסק ומשפחתו בפועל.

באופן תיאורטי אין כל הבדל בין ההצהרה הראשונה לשנייה או השלישית. כל אחת צריכה לשקף את המצב של ההון ברגע נתון. עם זאת, פקיד מס הכנסה יתבסס על ההצהרה הקודמת כדי לבדוק את זו הנוכחית והוא ירצה לראות שאין פער בין ההכנסות לבין גדילת ההון.

אם הפקיד יראה שההכנסות לא השתנו בין ההצהרה הראשונה לשנייה או שאלו גדלו מעט, אך ההון העצמי גדל בצורה משמעותית, הוא ירצה להבין מהיכן הגיע הכסף ומדוע יש פער בין ההכנסות שהעסק הצהיר עליהן בדו”ח השנתי לבין ההון שיש לבעל העסק ומשפחתו בפועל. מכאן אפשר להבין כי ההצהרה הראשונה חשובה לא רק כאן ועכשיו אלא גם לעתיד.

אילו פרטים צריכים להיכנס להצהרת ההון?

מס הכנסה ירצה לקבל מידע מלא על ההון שיש ברשותכם ובכלל זה יש להכניס את כל הסעיפים הבאים:

• נכסים ונדל”ן

יש לדווח על כל נכס או מגרש לרבות נכסים להשקעה, בית המגורים, מגרש שמיועד לבניה עכשיו או בעתיד ועוד. אם היו הוצאות בגין הנכסים כמו שיפוץ ותוספות, עלויות לעורכי דין, שמאים או כל בעל מקצוע אחר, יש לדווח על כך. בנוסף, בעלי משכנתאות צריכים לצרף אישור יתרת משכנתא.

• כספים וחסכונות

מילוי הצהרת הון יכלול מידע על הכספים אשר נמצאים בעו”ש, בחסכונות, בקרנות ובקרן הפנסיה. כדאי לצרף את הדו”חות השנתיים שמגיעים מחברות ההשקעות השונות אם ישנם כאלה. בנוסף, יש לדווח על התחייבויות כלכליות ובהן גם הלוואות לבנקים ואם ישנן, גם הלוואות לאנשים פרטיים.

• רכבים, רכוש ומתנות

יש לכלול את פרטי הרכבים, לרבות אופנועים, רכוש יקר כמו אוספים, ציוד בעל ערך כספי משמעותי וכן מתנות. תיעוד של כל פרט יכול לעזור לרשות המיסים לקבל את התמונה המלאה על המצב הנוכחי שלכם ולהשוות אותו עם הצהרה קודמת או עתידית וכמובן, לבחון את ההתאמה לגובה ההכנסות.

משרדנו בעל ניסיון רב ומתמחה בהגשת הצהרות הון. נשמח לסייע גם לכם במילוי והגשת הצהרת הון, צרו עמנו קשר.