header-icon

על פניו, ההבדל בין עובד שכיר לעובד עצמאי בארץ ברור ופשוט, והוא נוגע לסוג חוזה העבודה שבין שני אנשים (או לרוב, אדם פרטי וחברה) כאשר השוני העיקרי בין השניים יתבטא באופן המיסוי והדיווח עבור התשלומים שיינתנו עבור השירות, וכמובן גם זהותו של החייב בדיווח והניכויים השונים: המעסיק במקרה של חוזה שכיר, או העוסק עצמו במקרה של עובד עצמאי.

מטבע הדברים, השירות הניתן על ידי העובד, השכיר או העצמאי, יכול להיות הרבה פעמים זהה בשני המקרים, וההחלטה האם להקים יחסי עובד-מעביד או לקוח-ספק תהיה תלויה לרוב בעיקר בהיקף העבודה, כאשר לא מעט עצמאיים יעדיפו להפוך לשכירים תחת כפיפותם העיקרית (או הבלעדית) למקור הכנסה אחד, וכך לחסוך טרחה ועיסוק בירוקרטי.

אלא שבמקרים של הכנסות גבוהות מהממוצע באופן משמעותי, נוסף לסוגיה היבט אחר והוא המיסוי הגבוה על תלוש השכר, המקטין משמעותית את ההכנסה נטו ולמעשה מצריך חשיבה על פתרון אחר. בדיוק לשם כך הוקמו חברות הארנק, שנועדו להפחית את גובה המסים בתשלום עבור השירות – אך זאת בתנאים מסוימים כפי שיורחב מיד.

מהי חברת ארנק?

חברת ארנק נועדה כאמור לשרת בכירים המחזיקים בעמדות מפתח בחברות, או נותני שירות שונים שהכנסתם גבוהה מהממוצע, ומעוניינים להפחית את שיעור המס וגובה התשלום לביטוח הלאומי עבור המשכורת שלהם. כך, ניתנת להם למעשה האפשרות לפתוח חברה חדשה שאין בה כל פעילות, מלבד הפקדת כספים (על ידי מבקש השירות, כלומר מי שיכול היה להיות המעסיק) ומשיכתם (על ידי נותן השירות העומד בראשה, שהיה יכול להיות השכיר).

חברת הארנק לרוב שייכת לעומד בראשה באופן אישי ובלעדי, ולכן יהיה נדיר לראות חברות ארנק המספקות שירותים לשני אנשים או יותר.

דרך חברת הארנק, ניתנות הנחות מס וביטוח לאומי כפי שמוגדר על פי חוקי החברות, וכן ניתנת גם האפשרות למשוך כספים מהחברה בסכומים חלקיים בלבד, ולהשאיר את יתר ההפקדות החודשיות בחברה למשיכה אפשרית בעתיד. זו הסיבה שניתן לחברת הארנק שמה זה, אם כי על פי חוק שמו הרשמי הוא “חברת מעטים”.

מה משמעות חברת הארנק מבחינת הרשויות?

חברות הארנק הפכו לנפוצות מאד בארץ בשנות ה- 2000 לאחר שבוטלה תקרת חיוב התשלום לביטוח הלאומי עבור חברות, ומבחינה זו הן אכן זוכות להטבה על פני תלוש שכר, עד היום. אולם ברבות השנים ובמיוחד בשנת 2017, הוחלו תקנות והגדרות חדשות על ידי המחוקק המגבילות באופן משמעותי את הטבות המס שכפי שהיה נהוג קודם, ולמעשה כיום נכללות תחת ההגדרה של חברות ארנק הרבה יותר חברות מאשר בעבר.

עם זאת, חשוב לציין כי ישנם עוד מקרים רבים של חברות ארנק שאינן מוגבלות בחוק על פי התקנות הללו, ובראשן חברות ארנק המיועדות למי שמחזיק בבעלות משותפת על חברה או משרד. מלבד זאת, במקרים רבים אחרים שבהם לא מדובר ביחסי עובד-מעביד “קלאסיים”, בהחלט ייתכן כי יחולו הטבות המס המקוריות, או לפחות חלקן.

כדי להבין בדיוק מה נכון לעשות במקרה שלכם – האם כדאי להקים, או לחלופין לסגור חברת ארנק שבבעלותכם, וכיצד להיערך טוב יותר לקראת התקדימים הצפויים שיחולו בעקבות אותם שינויים בחוק, מומלץ להיעזר בשירותיו של יועץ מס או רואה חשבון הבקיא בפרטי החוק, ומספק מידע ממוקד לאופי החברה הייחודי שלכם ולהיקף הפעילות בה.