header-icon

רכישת חברה או פעילות עסקית קיימת עשויה להיות אפיק השקעה טוב ומניב ויש שיבחרו ברכישת עסק קיים על פני הקמת עסק ראשוני מאפס, וזאת בשל היתרונות הנמצאים בחברה הקיימת אשר לה, לקוחות קיימים, זרם הכנסות מידיי ורשת ביטחון מסוימת, וכמו כן אין צורך להשקיע סכומי עתק בהקמה, שיווק ומיתוג של החברה. אך יחד עם זאת חשוב לבצע מספר פעולות ולהתייחס לסוגיות שונות לפניי תהליך הרכישה.

איך מתחילים? ומה בודקים ברכישה של חברה קיימת?

נתחיל באיסוף נתונים “יבשים” שיספקו לנו מידע רלוונטי לגביי מצב החברה, כגון: פרטים אודות בעלי העסק והמוכר, מוצרים מובילים, מספר העובדים בעסק, קניין רוחני, סיבות למכירת העסק, כולל מצב השוק אליו משתייך העסק ועוד שאלות שיסייעו בקבלת ההחלטה הראשונית, האם כדאי לנו להתקדם עם תהליך הרכישה.

פרטים נוספים שנרצה לקבל בבדיקה יהיו למשל: תקנון החברה, בעלי המניות בחברה ואופן חלוקת המניות כולל מעורבותם בחברה, הכנסות החברה והלקוחות שלה ונבחן את שווים ויציבותם בחברה, קיומו של קניין רוחני ורישומו בפועל, עובדים בחברה כולל קבלת פרטים לגביי הסכמי העבודה שלהם, ובנוסף מומלץ לבדוק הפקדות לפיצויים, צבירות ימי חופשה ודמי הבראה של העובדים מכיוון שלעיתים עובדים עלולים לעזוב בעת הרכישה של החברה וההתחייבות מסיום העסקה כאמור, עלולה להיות מושתת על הרוכש.

רצוי גם לבדוק דוחות מלאי וציוד, לוודא התאמות בין זמן מדף לנפח המלאי בכדי למנוע זליגת סחורה, עודף מלאי, מלאי מת וחוסרים. חשוב לבחון את הסיבות למצב המלאי וזאת במידה ויש חוסר תקינות או פערים.

חשוב לבצע בדיקת נאותות – שיקוף מצב החברה ע”י מסמכים ודו”חות. מה זה אומר?

זוהי הבדיקה החשובה ביותר שצריך לבצע טרם רכישת חברה, בבדיקת נאותות למעשה ניתן לקבל דו”חות כספיים של החברה הכוללים: רווחים והפסדים של החברה מהשנים האחרונות של פעילות החברה, דו”חות מס הכנסה ומע”מ, בדיקת חובות, מחזורים עסקיים ועוד.

מעבר לדו”חות כספיים, ייתכן ותמצאו שרצוי לבדוק פרמטרים פיננסיים נוספים שיכולים להשפיע רבות על תהליך הרכישה כגון:

• היבטים משפטיים – הסכמים מסחריים, הליכים משפטיים שהחברה צד להם או דרישות כספיות כנגד החברה, רישוי עסק, קיום קניין רוחני ורישומו, שעבודים וערבויות וכדומה.

• התחייבויות וביטוחים – לבדוק אילו פוליסות ביטוח החברה מחזיקה, האם שולם כראוי ואת מי ומה הפוליסות ביטוח מכסות בחברה.

• התחייבויות לבנקים, חברות האשראי, רשויות המס והספקים.

לא לשכוח לבדוק את מצב הענף וחברות מתחרות

גם כשחברה או עסק נראים כדאיים ומבטיחים, אין זה מה שיבטיח את הצלחת הרכישה. בסופו של דבר כאשר משקיע מחליט לרכוש חברה חשוב יהיה לקחת בחשבון את מוצרי החברה ביחס למצב הענף אליו החברה משתייכת ואת המגמות הצפויות בענף. מצבי השוק הם דינמיים ומשתנים ויש לבחון בעין מקצועית נתונים שיכולים להשפיע רבות על כדאיות ורלוונטיות הרכישה. נוסף על כך יש לבדוק את מעמדה התחרותי של החברה ביחס לחברות המתחרות וזאת על מנת לקבל תמונה רחבה יותר בנקיטת צעדים אסטרטגיים ופיננסיים נכונים בעת הרכישה ולאחר מכן.

איך קובעים את מחיר הרכישה?

לשם כך הערכת שווי נכנסת לתמונה ותוכל לסייע רבות בקביעת מחיר הרכישה, על הערכת השווי להתבצע כראוי, תוך כדי הימנעות מהערכות יתר אשר יש בהן כדי להעלות את המחיר שלא בצדק וללא יכולת מימוש ריאלית.

הון עצמי ומימון לרכישת חברה

סביר להניח שבעת רכישת חברה מלבד ההון העצמי הנדרש, הרכישה תמומן גם על ידי שימוש במימון חיצוני, מימון ע”י הבנק. לשם קבלת מימון בנקאי, חשוב להיערך מראש עם בקשת מימון מקצועית ומאורגנת המגובה בנתונים פיננסיים ותוכנית עסקית וזאת על מנת לקבל את המימון הנדרש. לא די שהמשקיע יאמין וירצה את ההשקעה, אלא גם נדרש שהבנק ייבחן ויאשר את הבקשה למימון.

לסיכומו של דבר, אפיק השקעה זה יכול להיות אפיק השקעה רווחי ומניב, האופטימיות ברכישת חברה או פעילות עסקית קיימת היא בהחלט טובה ובטח כשהיא מתבצעת לצד איסוף כל המסמכים הרלוונטיים, הערכת שווי של החברה ואיסוף מידע ונתונים שמשפיעים רבות על אופן הרכישה, כל אלו יחד יסייעו לתהליך רכישה מאורגן כהלכה וישפיעו רבות על אופייה והתנהלותה של הרכישה בעתיד.