header-icon
כל מה שחשוב לדעת על תפעול פנסיוני

החל משנת 2008 ובעקבות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, כל מעסיק מחויב להפריש לעובדיו כספים לפוליסת הפנסיה על פי חוק. בשנים האחרונות חל שינוי בחוק בכל הנוגע לאופן דיווח המעסיק לקופות הפנסיוניות. על כל מעסיק של מעל 10 עובדים לדווח באופן מקוון על פיזור כספי ההפרשות הפנסיוניות של העובדים. המעסיק יכול לבצע את הדיווח בעצמו או לתת לצד ג’ לבצע עבורו את התפעול הפנסיוני.

חובת הדיווח עלתה מתוך הפערים הרבים שנוצרו באופן קליטת התשלומים שהועברו על ידי המעסיקים לחברות הביטוח וכן כספים רבים שנותרו בפנדינג בשל אי ידיעה לאיזו פוליסת עובד לשייכם. מטרה נוספת הינה לספק לעובדים מידע עדכני בצורה נגישה כך שכל עובד יכול לבדוק בכל רגע נתון כי בוצעו עבורו הפרשות על פי חוק. תפעול פנסיוני למעסיקים הוא עוד שירות אשר מאפשר לכם כמעסיקים לבצע את עבודתכם על הצד הטוב ביותר ובו זמנית לפעול על פי חוק.

מה כולל תפעול פנסיוני למעסיקים?

שירות תפעול פנסיוני מרכז את כל הפוליסות של העובדים בקופות השונות, במסגרת השירות אנו נדאג לדווח דיווח מקוון לכלל חברות הביטוח וכן לטפל בשיוך הכספים בהתאם. במקום שבעל העסק או מי מבין האחראיים ינהל את הנושא וידאג לבצע את ההעברות השונות, המשימה עוברת לידיים מקצועיות שמבינות בדקויות החוק.

במסגרת השירות מתבצעות העברות הכספים לקופות שנבחרו, המתפעל דואג לשיוך הכספים ישירות לקופת העובד, מטפל בשגויים ככל שיש ומעביר דוח מפורט למעסיק לאחר שטיפל בכל.

מי חייב בדיווח הפרשות הפנסיה?

מעסיק שיש לו עשרה עובדים ומעלה מחויב בדיווח אחיד חודשי של ההפרשות שבוצעו לחברות הביטוח. המחוקק מצא כי בצורה זו ניתן לשמור על זכויות העובדים ולגרום למעסיקים לבצע את המוטל עליהם בצורה האפקטיבית ביותר. אנו ממליצים למעסיקים שאינם מבצעים כיום את הדיווח בהתאם לחוק, לפנות לגורם מוסמך שיספק שירותי תפעול פנסיוני למעסיקים.

 

 

תהליך השירות

תפעול פנסיוני מאפשר לעסקים להתרכז בדברים החשובים. הוא מוריד מהעסק פעולות רבות ובו זמנית עוזר לעסק לפעול על פי החוק. תהליך השירות מתבצע בשלבים הבאים:

– הקמה של המעסיק במערכת תפעול דיגיטלית

– דיווח מקוון בזמן לחברות הביטוח

– קליטת היזונים חוזרים

– טיפול בשגיאות וליקויים – אם יש צורך

– שליחת דוח מפורט למעסיק בדבר קליטת הכספים

– הנפקת טופס הכנה ל-161

– הוצאת אישור מס שנתי למעסיק

– הפקת דוח ריכוז הפקדות- ברמת עובד/ מעסיק

לעבוד עם רוזנבלט

למשרדנו ניסיון רב בעולם הפיננסי וכן בכל הנוגע לחוקי השכר כך שאנו מעניקים את המעטפת הכוללת עבור המעסיק. כל הפעולות מתבצעות בשקיפות מלאה, הצוות המקצועי מספק שירותי תפעול פנסיוני למעסיקים ומאפשר להם להתפנות לעסק ובנוסף, לקבל עובדים רגועים שיודעים שהמעסיק שלהם דואג להם. המשרד עובד בכפוף לתקנות, מעמיד מנהל תיק אישי עבור כל מעסיק ומספק שירותים נוספים אשר נדרשים לעסק.

היכולת לספק מעטפת מקצועית הכוללת את כל צרכי הניהול הפיננסי כמו גם שירותי חשבונאות, ראיית חשבון, מציאת פתרונות מימון, תכנון מס ואחרים, מאפשרת לכל עסק להתנהל ברוגע בכל הנוגע לכספים. אנו מקפידים לספק שירות אישי ומקצועי, לענות על כל שאלה ונדאג לכך שתפעלו על פי החוק ביעילות המרבית. לפרטים נוספים, נשמח לשמוע מכם.