header-icon

בישראל, גם מי שאינו עצמאי יודע כי ישנם הרבה מאד דוחות שצריך להגיש למע”מ ולמס הכנסה – מדי שנה ואף פחות מכך. בין אם אתם עוסקים פטורים / זעירים, ובין עוסקים מורשים או שאתם עומדים אפילו בראשה של חברה, כנראה שכבר נתקלתם במושג הצהרת הון, אותה יש למלא אחת לכמה שנים בהתאם לדרישות מס ההכנסה, ולא מדי שנה כמו הדוחות השגרתיים האחרים.

למעשה, חובת הדיווח חלה לא רק בעלי עסקים אלא לעתים קרובות גם על אנשים ומשקי בית פרטיים, וזאת בעיקר על בסיס נתונים ממקורות אחרים (כמו מעברים בביקורת גבולות המעידים על טיסות מרובות, רכישת רכב יוקרתי, רכישת בית יוקרה או כל סממן שמראה על רמת חיים שגבוהה מיכולת ההשתכרות) או במקרים בהם רשות מס ההכנסה מודעת באופן ישיר להחזקתו של אדם בנכס שמחירו עולה על שווי מסוים.

למה משמשת הצהרת ההון?

מנהלים ובעלי עסקים רבים רואים במילוי הצהרת ההון טרחה מרובה, המחייבת למלא כל סעיף וסעיף בצורה מדויקת ומלאה. אך חשוב להבין מה עומד מאחורי חובת הדיווח הזו, ובעיקר מה היא נועדה למנוע: כאשר בעלי עסקים ואנשים פרטיים ממלאים את ההצהרה, הם למעשה מבצעים בפועל דיווח לרשויות המס אודות כל הנכסים שיש ברשותם; מהצהרה אחת לאחרת, רשות מס ההכנסה מבקשת לבחון את השינוי שחל בנכסים שברשות המצהיר, ובעיקר את הנכסים שנוספו מאז הפעם האחרונה.

כך, בהצלבת הנתונים (באומדן כללי כמובן) עם הדיווחים השנתיים המוגשים לרשויות על ידי המצהיר בנוגע להכנסותיו מדי שנה, נעשית השוואה בין ההכנסות שדווחו ובין הנכסים – כדי לבדוק האם השווי בין שני צדדי המשוואה זהה פחות או יותר. במידה והנכסים המופיעים בהצהרת ההון מעידים על שווי כספי גבוה מדי, יש חשש להעלמת מס כיוון שלא דווחו הכנסות תואמות – וזוהי למעשה מטרתה הסופית והחשובה ביותר של הצהרת ההון.

מה מגלה הצהרת ההון לרשויות המס?

הצהרת ההון נועדה לדווח לרשויות המס על כל נכס שהוא שיש ברשות המצהיר. גם בעלי עסקים או חברות המדווחים על מחזור עסקותיהם (ולא אנשים פרטיים שרשות מס ההכנסה פנתה אליהם), יהיו מחויבים למלא בטופס הדיווח את נכסיהם האישיים באופן מלא ומפורט, באזור מילוי נפרד בטופס ההצהרה עבור העסק.

בין הנכסים הנכללים בהצהרת ההון נמנות יתרות עדכניות שבחשבונות הבנק, פקדונות והלוואות, חובות שלקוחות ואחרים חייבים למצהיר, החזקה במניות וניירות ערך, יתרות ומסגרות בכרטיסי אשראי וכמובן גם נכסים פיזיים – לרבות כלי רכב, מכשירים חשמליים ופריטי ריהוט העולים מעל שווי מסוים.

במידה ויש ברשותכם נכס בשווי גבוה שקיבלתם במתנה או בירושה כמובן שניתן וצריך לציין זאת בטופס הצהרת הון, אולם חשוב מאד להקפיד על מילוי נכון ומדויק של כל פרט ופרט בו, לרבות מקורות המימון של הנכסים השונים.

מסיבה זו, ומאחר ומדובר בהצהרה רגישה שמילוי לא נכון שלה עשוי להפוך אתכם לחשודים בעבירות מס חלילה, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון שיסייע לכם בדיווח מלא ומדויק של הפרטים, מבלי להשמיט אף חלק וכדי להבטיח הגשה נכונה ואמיתית כחוק.