header-icon
הוראות ותנאי המענקים השונים בעקבות משבר הקורונה

לנוחיותם, ריכזנו את כל ההוראות ותנאי המענקים השונים בעקבות משבר הקורונה בטבלה.
לשאלות ולעזרה בבעיות ניתן לפנות אלינו.

לחצו על התמונה לצפייה בטבלה!