header-icon

כניסה לאפיקי השקעה שונים מצריכה הכנה מוקדמת שבה נצטרך לפעול באופן מסודר וזהיר, זאת תוך שימוש בכלים מקצועיים דוגמת בדיקת נאותות רחבה וניסוח של הסכם השקעה.

כל כלכלן ומשפטן המלווה משקיעים במסגרת פעילותם אחר איתור והשקעה באפיקים ופרויקטים חדשים בארץ ובחו”ל יידע לומר לכם עד כמה חשוב לבצע בדיקת נאותות ולנסח הסכם השקעה מפורט המתייחס למספר רחב של נקודות חשובות וקריטיות.

מהו בעצם הסכם השקעה?

הסכם השקעה הינו הסכם משפטי מחייב בעל השלכות רחבות. בתחום המשפט ניתן למצוא עורכי דין להם הידע המקצועי כיצד לנסח ולחבר הסכמי השקעה בין משקעים ליזמים, כשהסכמים אלו מסדירים בעצם את אופן ההשקעה במיזם ובחברה וכוללים את הזכויות והחובות של כל הצדדים.

ביצוע בדיקת נאותות – Due Diligence

במסגרת הסכם ההשקעה ניתן יהיה לראות סעיפים המתייחסים לביצוע של בדיקת נאותות – בדיקה שנעשית מצד אנשי המקצוע מטעם המשקיעים אשר ייבחנו את המיזם והחברה בה הם רוצים להשקיע ברמה הכלכלית, המשפטית והחוקית, כשעל פי תוצאות אותה בדיקה יוכלו המשקיעים לקבל החלטה מושכלת האם להמשיך בפרויקט ולהתחיל לבצע בפועל את ההשקעה אליה כיוונו.

מבנה הון החברה

במסגרת בדיקת הנאותות יתפנו אנשי המקצוע מטעם המשקיעים לבחון את מבנה וחלוקת הון החברה. בחינת הון החברה כוללת בעצם בדיקה של כל המקורות המשתתפים באותה נקודת זמן בבעלות החברה ומניין מגיע בדיוק הון החברה מכל אחד מהבעלים. כאן יהיה ניתן לגלות אודות מניות החברה, קרנות, הון זר, מקורות הון חיצוניים הניתנים באמצעות הלוואות, אגרות חוב ועוד.

ניתוח מבנה ההון של החברה מאפשר בעצם לקבל תמונה רחבה יותר למול השאלה עד כמה החברה באמת יכולה לממן עצמה לאורך זמן. חברות המתבססות במידה רחבה מידי על הון שניתן מהלוואות הן חברות שבאופן טבעי יסומנו כחברות בהן קיים סיכון כלכלי גבוה יותר ואף תמרור אזהרה משמעותי עבור משקיעים במסגרת ביצוע בדיקת הנאותות. מנגד, חברה שרוב הונה מתבסס על הכנסות והונם של בעלי המניות תהיה כזו המעידה על בסיס כלכלי יציב ואיתן.

בדיקת זכויות הקניין הרוחני

אספקט רחב נוסף שנבדק במסגרת בדיקת הנאותות מתייחס לבדיקה של זכויות הקניין הרוחני של החברה בה נרצה להשקיע. הקניין הרוחני הינו מושג משפטי המתייחס למשאבים הלא מוחשיים הקיימים של חברות. משאבים להם ערך כלכלי רחב, כשגם עליהם יש הכרה והגנה משפטית. בתוך אלו אנו מכירים כמובן נכסים הנוגעים לתחום זכויות היוצרים של פטנטים, סימנים מסחריים, סמלילים, סודות מסחריים ועוד.

בדיקת זכויות הקניין הרוחני תניב לנו מידע רחב ומפורט על כלל נכסי הקניין הרוחניים של החברה, סטטוס תהליך הרישום של כל נכס קניין רוחני, מהו היקף ההגנה המשפטי של כל נכס, באילו מדינות אותו נכס מוגן ועוד.

חשוב כמובן לבצע את בדיקת הזכויות על הקניין הרוחני מטעם המשקיעים ולהימנע מלהישען לגמרי על המידע שיתקבל מטעם החברה או היזם. יש פעמים ואלו ימנעו מלחשוף את כלל זכויות הקניין הרוחני הקיימות אצלם, כשידיעתם כי חשיפה מלאה של המידע עלול להוביל לבריחה של משקיעים פוטנציאליים.

בחינת הסכמי הסודיות

מסמכים נוספים אליהם ירצו המשקיעים להגיע במסגרת בדיקת הנאותות יהיו ההסכמים הסודיים עליהם חתומים היזמים והחברות מול צדדים שלישיים. הסכמי סודיות אלו יחייבו כמובן בהמשך גם את אותם משקיעים ועל כן חשוב להכיר את תוכנם ובעצם לדעת על מה אותה חברה התחייבה ומה דרשה מול אותם צדדים.

יש פעמים ובמסגרת הסכמי הסודיות של החברה יגלו המשקיעים כי יהיה קיים קושי ממשי לבצע אי אלו פעולות שיווק והתרחבות של אותה חברה בשל העובדה כי באותם הסכמי סודיות קיימות מגבלות התרחבות וזאת בכדי לשמור על אינטרסים אחרים. הידיעה על אותן מגבלות מהוות מידע חשוב ומשמעותי בתוך סל שיקול הדעת של כל משקיע בבואו להחליט אם להשקיע באותו יזם או חברה.

בדיקה של הסכמי סודיות יכולה גם להעיד על חוזקה של אותה חברה בשוק בו היא פועלת. בתוך אותם הסכמים ניתן כמובן להתרשם האם אותה חברה פועלת באופן ראוי בשמירה על מידע חיוני שנוגע אליה, כשהוא גם חיוני להמשך הצלחתה וקיומה שנים קדימה. הקפדה על אלמנטים חשובים באותם הסכמי סודיות מטעם אותה חברה, יש בה להיות סימן מעודד וחשוב בכל הנוגע למקצועיותה ורצונה לשמור על עצמה, עובדיה, נכסיה והמשקיעים שלה בהווה ובעתיד. לתאום פגישה ניתן ליצור עמנו קשר