header-icon

בישראל ישנם מאות אלפי עסקים עצמאיים, אליהם מצטרפים מדי יום ביומו עשרות עסקים חדשים (פטורים או מורשים) וכן חברות בע”מ. הסיבה העיקרית לפתיחת עסק באופן רשמי היא האיסור על משלח יד שמקור ההכנסה בו נעשה “בשחור”, כלומר באופן לא מדווח ומבלי לשלם עבורו מסים. כך, גם עבור מי שעובדת מהבית ומקצה חדר ייעודי לבניית ציפורניים למשל, או אפילו מי שעובד מהמחשב בלבד והיקף הפעילות שלו נחשב למצומצם ביותר – כל משלח יד שכזה מחייב דיווח לרשויות, בהן בעיקר מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

אם אתם שוקלים להתחיל לעבוד באופן עצמאי ולפתוח תיק מוכר, חשוב שתדעו כי חל עליכם איסור לעבוד בפועל כל עוד תיק העסק שלכם לא נפתח באופן רשמי במע”מ. מעבר לכך, יש כמה תחנות משמעותיות בפתיחת העסק שחשוב להכיר מראש, כדי להתאים את הרישום והדיווח לפעילות העסק בצורה נכונה, ובאופן יעיל כך שלא יגרום לכם לטרחה מיותרת.

תחנה ראשונה: בחירת סוג העוסק

נכון להיום, קיימים בישראל שני סוגים של עוסקים על פי החוק: עוסק מורשה ועוסק פטור (שנקרא בעבר ‘עוסק זעיר’ והיום אינו קיים יותר); שתי הגדרותיו העיקריות של עוסק פטור הן מחזור עסקאות שנתי שאינו עולה על כ- 100,000 ש”ח ברוטו (הסכום המדויק מתעדכן משנה לשנה), ומשלח יד שאינו מוגדר כחופשי. עוסק מורשה לעומת זאת, צפוי להגיע למחזור עסקאות גבוה מ- 100,000 ש”ח בשנה ללא תקרה המוגדרת בחוק, או לחלופין אם הוא נכלל ברשימת המקצועות החופשיים המחויבים להירשם כעוסקים מורשים, ללא קשר לסך מחזור העסקאות.

בחירת סוג העסק

תחנה שניה: פתיחת התיק במע”מ ומס הכנסה

את פתיחת שני התיקים, במע”מ ובמס ההכנסה, מומלץ לבצע בסמיכות זה לזה ואפילו באותו יום (בערים רבות המשרדים אפילו סמוכים), כאשר הראשון מבין השניים הוא משרדי מע”מ. תהליך הרישום הוא קצר ופשוט, אך אם זאת מומלץ להתייעץ לפני הרישום עם יועץ מס או רואה חשבון על מנת לא לעשות טעויות בפתיחת העסק שלאחר מכן יהיה קשה מאוד לתקנן. בתהליך פתיחת התיק במע”מ ומס הכנסה תידרשו לענות באופן מדויק ככל הניתן על שאלותיהם של הפקידים במקום – בכדי לאמוד את אופי העסק ואת מחזור עסקאותיו העתידי, ולבסוף גם לקבוע עבורו מקדמות תשלום לשנה הקרובה.

פתיחת תיק במעמ ומס הכנסה

תחנה שלישית: דיווח שוטף ותשלומים

מעבר לתשלום קבוע לביטוח הלאומי על פי המקדמות שנקבעו, על העוסק הפטור להנפיק קבלות קבילות משפטית עבור כל תשלום מלקוח, וכן הוא מחויב בהגשת שני דוחות שנתיים בלבד, בהם בעיקר הוצאות העסק וההכנסות ממנו. מעבר לכך, עוסקים פטורים אינם מחויבים בתשלום מע”מ ולכן פטורים מגביית 17% תוספת תשלום מלקוחותיהם עבור השירותים שאותם הם מספקים, אם זאת כל עוסק פטור מחוייב לדווח על מחזור הכנסותיו למע”מ אחת לשנה.

דיווח שותף ותשלומים לרשויות

מבחינת התשלומים לביטוח הלאומי בהתאם למקדמות, עוסק מורשה מחויב כאמור גם בתשלום מע”מ עבור כל שירות שהוא מעניק, וכן בדיווח חודשי או דו-חודשי לרשויות בהתאם להכנסותיו (ולא אחת לשנה כמו במקרה של עוסק פטור), ולבסוף עליו להנפיק חשבוניות קבילות משפטית לצד הקבלות עבור התשלומים השונים.

כאן המקום לציין כי במידה ואינכם נכללים ברשימת משלחי היד החופשיים אך הכנסתכם השנתית צפויה להתאים למחזור עסקאות של עוסק מורשה, מומלץ להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון לגבי מה שעדיף לעסק שלכם, לדוגמא: עסק שנותן שירותים לעסקים (B2B) – גם אם המחזור שלו נמוך לעיתים עדיף שיהיה עוסק מורשה ולא פטור.