header-icon

מציאת אמצעי המימון הנכון – בכל שלב של העסק
בחינה מעמיקה של ההזדמנויות העומדות לרשותך קריטית להצלחה העסקית

חשיבות בחירת אמצעי המימון הנכון

בתהליך בחינת אמצעי המימון רואי החשבון בודקים את הצורך של העסק והזכאויות שלו. הפניה לבנק היא אחת מבין אפשרויות רבות אשר עומדות לרשותך. המטרה היא למצוא את אמצעי המימון הטוב ביותר עבורך, לקבל את התנאים הטובים ביותר ואת הסכום הנדרש לעסק.

רוזנבלט מביאים לתהליך

היכרות עם גופי המימון

ניסיון בהגשת הלוואות בערבות המדינה

מיטב רואי החשבון ויועצי המס

   חשיבות בחירת אמצעי המימון הנכון

   ההתחייבויות העסקיות יכולות להרים או להפיל את העסק. בחירת אמצעי המימון הנכון, בסכום הנכון ובהחזר חודשי המתאים לאופי העסק היא קריטית להצלחה. הלוואה בערבות מדינה יכולה להיות פתרון מצוין במקרים הבאים:

   • לקראת פתיחת עסק חדש
   • בעסק שרוצה לגדול וזקוק למימון לשם כך
   • לעסקים קטנים ובינוניים אשר עומדים בתנאים המתאימים
   • לעסקים בעלי התחייבויות שרוצים לשפר את התנאים הנוכחיים
   • לצורך רכישת ציוד יקר לעסק

   הלוואות בערבות המדינה – הזדמנות לעסקים קטנים ובינוניים

   הלוואות בערבות המדינה מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים אשר מהווים כוח צמיחה עצום במשק. ההלוואות ניתנות בפריסה לחמש שנים ובתנאים מועדפים. כיוון שהמדינה מספקת ערבות להחזר ההלוואה, הבנקים אוהבים לספק את ההלוואה ועסקים שנמצאים מתאימים אליה יכולים להשתמש בכספים לגדילה וצמיחה.
   על מנת לקבל הלוואה בערבות המדינה יש לעמוד בתנאי הסף ולהגיש בקשה מסודרת. לא כל עסק מקבל אישור להלוואה, גם אם הוא עומד בתנאים. ברוזנבלט אנו מביאים ניסיון רב בהכנה לקבלת ההלוואה ומלווים עסקים לבחירת וקבלת אמצעי המימון שמשרתים אותם היטב. המטרה שלנו היא לעזור לך למצוא את אמצעי המימון הטוב ביותר.