header-icon

זה הזמן לבדוק – האם מגיע לך לקבל החזר מס
גובה מס הכנסה מחושב על פי הכנסה שנתית ויתכן כי מגיעים לך החזרים

בדיקת זכאות להחזר מס

עובדים משלמים מס הכנסה דרך המשכורת ובהתחשב בהכנסה השנתית. לא פעם ישנה אפשרות לקבלת החזר בעבור הוצאות המוכרות במס (גם לשכירים). בבדיקה נבחנות נקודות הזיכוי, תרומות, מספר הילדים והוצאות אחרות שיכולות להתבטא בהחזר תשלומים.

כניסה לבדיקת זכאות להחזר מס לשכירים

רוזנבלט מעמידים לרשותך

ניסיון רב בתחום המס

היכרות עם עולם החזרי המס

יסודיות ומקצועיות

   מתי ולמי כדאי לבצע בדיקת החזר מס

   החזרי מס לשכירים יכולה להתבצע בסיום שנת המס ועד שש שנים אחורה
   מומלץ לבצע בדיקת זכאות להחזר במקרים הבאים:

   • במקרה של יציאה לחופשת לידה
   • בשינוי כתובת לאזורי פריפריה
   • במקרה של רישום התינוק/ רישום מאוחר אצל המעסיק
   • לאחר מתן תרומות
   • בעבודה במספר מקומות
   • חד הוריים או משלמי מזונות
   • פיטורין או יציאה לחל”ת

   החזר מס לשכירים מתחיל בבדיקה מקצועית

   עובדים שכירים זכאים לבדוק את תשלומי המס שלהם עד שש שנים אחורה. אי ידיעת החוק עלולה להוביל לתשלומים גבוהים מהנדרש. בדיקה מקצועית יכולה להוביל להחזרים משמעותיים לצד תשלום עתידי התואם את מצב העובד.
   החזרי מס לשכירים מתחילים בבדיקה מקצועית ויסודית של כלל נתוני העובד ובחינה כיצד אפשר להשתמש בחוק כדי לקבל החזר או להפחית את תשלומי המס.
   המטרה שלנו היא לעזור לך לקבל כספים שמגיעים לך על פי חוק.