header-icon
החזרי מס לשכירים

אנא מלאו את הפרטים לבדיקת הזכאות להחזר מס.

  האם השתכרת מעל 6,000 ש"ח בין השנים 2014-2019?

  האם החלפת מקומות עבודה בין השנים 2014-2019?

  האם לא עבדת/חתמת אבטלה חודש אחד לפחות באחת מהשנים 2014-2019

  האם ביצעת משיכה שלא כדין מקופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה ושילמת מס בין השנים 2014-2019?

  האם הייתה לך פעילות בשוק ההון בין השנים 2014-2019?

  האם אתה משפחה חד הורית או משלם מזונות?

  האם סיימת תואר אקדמי החל משנת 2011?

  האם היית חייל/ת משוחרר/ת או עולה חדש משנת 2011 ואילך?

  האם יש ברשותך קבלות על תרומות למוסדות בסכום העולה על 200 ש"ח?

  האם נולד לך ילד משנת 2011 ואילך?

  האם יש לך ילד נכה או לקוי למידה/בחינוך מיוחד שעבר ועדת השמה?

  האם התגוררת ביישוב ספר בין השנים 2014-2019?

  שם פרטי

  שם משפחה

  טלפון

  מייל